RÅDGIVNING OG BISTAND INNEN BRANNVERN, TILSTANDSYANLYSER OG DRIFTSTJENESTER – FOR EN LITT ENKLERE HVERDAG

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Om Warth Eiendomsservice

Snekker om oss

Trenger du hjelp til å sette opp et rekkverk, skifte ut noen dører eller vinduer, bygge en terrasse eller behov for noen mindre snekkertjenester? Jeg  harmange fornøyde kunder å vise til.  Vi stiller behjelpelig opp for oppdrag innen rehabilitering, terrasse, garasje eller andre mindre snekkeroppdrag.

Warth Eiendomsservice legger stor vekt på å holde oss oppdatert på nye produkter og løsninger. Bransjen utvikles raskt, og det er svært viktig å være med på utviklingen – noe vi legger stor vekt på. Vi har høy og bred erfaring, og er godt kurset både innen HMS og produktutviklingen.

Vi er opptatt av kvalitet og legger stor vekt på kundens behov og ønsker. Våre kunder oppfatter oss som en profesjonell og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris. Vi skal bestrebe oss på å ligge i forkant av utvikling og bruk av energibesparende tiltak til boliger. Optimalisering av funksjoner og gode løsninger skal kjennetegne boliger utviklet av oss.

Service / Eiendomsservice

Rehabilitering

Et godt resultat krever et godt øye. Vi rehabiliterer hele eller deler av hjemmet ditt, og setter det i forskriftsmessig stand! Ta kontakt for befaring og et uforpliktende tilbud.

Dører og vinduer

Vi tilpasser og monterer alle typer dører og vinduer.  Våre fagfolk sørger for at arbeidet utføres med høy kvalitet og til avtalt tid og pris.

Vedlikehold av hytter

Vi påtar oss snekkeroppdrag og vedlikehold av hytter. Vi tilbyr fasadevask av hytter, samtidig som vi maler fasaden etter vask.  Vi fokuserer på kvalitet, slikt at du kan nyte hytteferien når dere kommer. 

Terrasse / Veranda / Balkong

En solid og stødig terrasse trenger riktig forarbeid. Vi gjør hele jobben enten du skal ha terrasse på grunn, på taket, eller som en del av huset ditt.  Vi fundamenterer og støper søyler dersom det er behov.

Gjerde / Rekkverk

Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Warth Eiendomsservice er høyt anbefalt på MittAnbud

Se flere omtaler her

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Oppsett av gjerde rundt eiendommen

Arbeid utført etter avtale.Meget fornøyd med resultatet.Kan trykt anbefales til lignende arbeid.

Trond R.nilsen, 20. sep. 2020

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Bygging av terrasse på hytte

Veldig fornøyd med bygging av 2 terrasser på hytte på Vesterøy. God kommunikasjon underveis, og glimrende resultat til en fornuftig pris.

Geir Edvardsen, 24. aug. 2020

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Fikse utgangsdør

Kom til avtalt tid Jobben ble kjapt og kvalitetsmessig utført til en god pris. Ingen ting å utsette.

Geir Tofte-grabnet, 20. aug. 2020

Topprangert på MittAnbud
Topprangert på MittAnbud

Bedrifter som har dette merket har over tid bevist at de leverer tjenester med høy kvalitet til fornøyde kunder. For å være topprangert på Mittanbud må følgende kriterier oppfylles.

– Snittscore på evalueringer høyere enn 4,8 (av 5)

– Fått minst ti evalueringer på Mittanbud

– Vært minst 12 måneder på Mittanbud

Topprangert på MittAnbud

Bedrifter som har dette merket har over tid bevist at de leverer tjenester med høy kvalitet til fornøyde kunder. For å være topprangert på Mittanbud må følgende kriterier oppfylles.

– Snittscore på evalueringer høyere enn 4,8 (av 5)

– Fått minst ti evalueringer på Mittanbud

– Vært minst 12 måneder på Mittanbud

Brannteknisk Rådgivning

Vi har god kunnskap om brannvernlovgivningen og hva som kreves for å ivareta brannvernlederrollen. Vi kan på vegne av eiere påta oss å følge opp branntekniske og organisatoriske forhold, være tilstede ved tilsyn og følge opp eiers branntekniske forpliktelser mot myndigheter, brukere og leietakere.

Les mer ...

Vedlikehold

Vi utfører, eventuelt formidler, alle tjenester tilknyttet bygningsdrift. Dette er for eksempel rørlegger, maler, elektriker etc. Med oss på laget får du bedre tid til andre viktige administrative oppgaver. 

Warth Eiendomsservice bistår hovedsakelig innen tre ulike hovedområder:

Brannteknisk rådgivning (Risikoanalyse)

Tilstandsanalyser NS3424

Drift og vedlikehold

blank

Brannteknisk rådgivning, tilstandsanalyser, drift og vedlikehold

Les mer ...

Brannvern

Les mer ...

RISIKOANALYSE BRANN (ROS ANALYSE BRANN)

blank

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”, og vi bistår med dette.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til bygget og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10). Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et bygg.

De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken av bygget, og med alle egenskapene ved bygget som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke bygget, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BYGG 

Det er behov for å utarbeide en tilstandsanalyse etter NS 3424 som grunnlag for å utarbeide en vedlikeholdsplan på kort og lang sikt. En vedlikeholdsplan vil være til hjelp når man skal fastsette byggets felleskostnader/husleie. (Næringsbygg/borettslag/sameiere)

Vi bidrar og formidler alle tjenester innen vvs og håndverk. Dette er spesielt gjeldende ved nødvendige oppgraderinger i bygget.

§ 8 Oppgradering av byggverk

Eieren av et bygg skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i bygget slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

§ 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som eier et bygg skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre bygget mot brann. Virksomheten skal iverksette:

a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget blir overholdt

b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann

c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontakt oss

979 76 689
Kløvningberget 1, 1739 BORGENHAUGEN
Orgnr 958 729 022